Jogszabályi gyűjtemény kútfúráshoz

2053/2013. (XII. 31.) Kormány rendelet: A kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz felhasználását segítő egyes kérdésekről

559/2013. (XII. 31.) Kormány rendelet: A bányászattal és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

558/2013. (XII. 31.) Kormány rendelet: Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

482/2013. (XII. 17.) Kormány rendelet: A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

481/2013. (XII. 17.) Kormány rendelet: A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

480/2013. (XII. 17.) Kormány rendelet: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.. 25.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

136/2013. (XII. 31.) VM rendelet: A kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz szabályozásának végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárások részletes szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 72/1996 (V. 22.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

6/2010 (VII. 30.) NFM rendelet: A Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet: A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

347/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet: A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet: A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet: A felszín alatti vizek védelméről

89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM

3/2002 (II. 8.) SzCsM

201/2001. (X.25.) Kormány rendelet: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

33/2000. (III. 17.) Kormány rendelet: A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet: Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet: A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről

18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet: A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

1996. évi LIII. törvény: a természet védelméről

1995. évi LVII. törvény: a vízgazdálkodásról

1995. évi LIII. törvény: a környezet védelmének általános szabályairól

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet: A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

1993. évi XLVIII. törvény: a bányászatról

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*