Vigyázzunk a kontárokkal!

Az elmúlt évben egy főváros közeli település lakója hívott ki azzal, hogy 2012-ben a kertjében egy 70 méteres kutat fúratott, amelyből csak úgy dől a homok. A tulajdonos elmondta, hogy reklamálására a kútfúró csak halogatta a garanciális javítást, míg végül — a tulajdonos ügyvédi levelére válaszként — a helyszínre maga és fúróberendezése helyett a saját ügyvédjét küldte ki. Akkor döntött úgy a tulajdonos, hogy ténylegesen bírósághoz fordul.

Pisztolyfúró kútfúrás
A panaszát megalapozó, a kút szakszerűségét megítélő műszaki hidrogeológiai szakvélemény elkészítésével Mérnöki Irodánkat bízta meg. A szakvélemény készítése során az alábbiakra derült fény:

  • A munkát illetően írásos szerződés megelőzőleg nem született, így nem rögzítették az elvárt műszaki tartalmat (talpmélység, csőanyag, csőtípus, kútszerkezet, vízhozam stb.) sem.
  • A kútfúró szakképzettséggel, képesítéssel nem rendelkezett, működési engedélyét, vállalkozói igazolványát nem mutatta be.
  • Az alkalmazott fúróberendezés semmiféle műszaki alkalmassági bizonyítvánnyal nem rendelkezett.
  • A kút létesítése mindenféle engedély nélkül történt. Ennek szükségességével a tulajdonos nem volt tisztában, a kútfúró pedig erre nem figyelmeztette őt.
  • A munka során építési naplót nem vezettek, geofizikai, kútszerkezeti, hidrodinamikai mérések sem történtek, ahogy vízvizsgálat sem.
  • A kút kialakítása szakszerűtlen volt (nem felelt meg az MSZ 22.116:2002 jelzetű, „Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások” című nemzeti szabvány előírásainak), a csövezés egyrakatos volt, a cső mellett szigetelés nem történt, így a talajvíz leszivárgása a furat és a cső között akadálytalanul történhetett meg.
  • A beépített vékonyfalú PVC csőanyag minőségi tanúsítvánnyal, származási bizonylattal nem rendelkezett.
  • A kút próbatermeltetését a kivitelező csak kis vízhozammal és igen rövid ideig végezte, a kutat zavaros vízzel hagyta ott, és a tulajdonos vadonatúj szivattyújára bízta a víz letisztítását, ami annak rendje és módja szerint tönkre is ment.
  • Az elkészült kútról semmiféle megvalósulási tervet, rajzot nem adott át a kivitelező a tulajdonosnak.

A szóban megbeszélt vállalkozási díj mindezek ellenére a kútszerkezet kialakítását követően a kútfúró részére kifizetésre került.

Az elmondottak fényében nem csoda, hogy a garancia csak a „kapuig” tartott, távozás után a kútfúró már nem volt hajlandó rossz és lelketlen munkáját kijavítani.

Bíróság
Az ügy a bíróság elé került, ahol a kútfúró Alperesként vitatta az általunk leírtak helyességét, igazát. A bíró ezért igazságügyi szakértőt rendelt ki az ügyben, melyhez előzőleg a szakértői díjat a tulajdonosnak, mint Felperesnek meg kellett előlegeznie. Mihelyst ez megtörtént és a tulajdonos kénytelen újra a zsebébe nyúlt, a kútfúró máris a peren kívüli megegyezésre tett javaslatot.

A megegyezés megszületett, a rossz kutat a kútfúró eltömte (kérdés, hogy milyen módon), és a tulajdonos addigi költségeit — ha nem is teljes körűen, de — megfizette.

Eddig a történet. A végére egy utolsó mondat: A tulajdonos soha többé nem akar újabb kutat fúratni.

És még egy: Vajon hány ilyen eset van még?

Kelt Agárdon, 2014. június hó 3.

Rózsa Attila
PÓRUSVÍZ Kft.
tervező, műszaki ellenőr
(FMMK: 07-1130, 07-51667)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*